ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

Τα καυσόξυλα μας όντας μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας αποτελούν μια αποδοτική λύση για το σπίτι σας.Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία στεγνών και καλοκομένων ξύλων 100% Ελληνικά αποθηκευμένα σε κλειστό χώρο.Τα καυσόξυλα μας χωρίζονται σε 2 κατηγορίες:

Α : Τα μαλακά όπως είναι η Οξυά και το Πεύκο.
Β : Τα σκληρά όπως ειναι η Ελιά και ο Δρύς.

Τα μαλακά ξύλα ανάβουν εύκολα,δεν έχουν μεγάλη διάρκεια αλλά μας δίνουν μια πλούσια φλόγα και θερμότητα στο τζάκι μας.
Τα σκληρά ξύλα ανάβουν λίγο πιο δύσκολα,έχουν όμως μεγάλη διάρκεια και συντηρούν τη φωτιά στο τζάκι.
Για την καλύτερη απόδοση του τζακιού σας θα πρέπει να επιλέγετε να γίνετε ο συνδιασμός και τον 2 ειδών ξύλου(Μαλακό-Σκληρό)